De voornaamste kenmerken van WE-HRM.nl

Efficienter werken door signaleringen

Zodra het systeem wordt opgestart, krijgt u alle belangrijke signaleringen die moeten worden behandeld in beeld. Het bijhouden van allerlei aparte lijstjes in bijvoorbeeld Excel of Outlook wordt hiermee overbodig. Zodoende leidt het gebruik van WE-HRM.nl tot een veel efficiëntere manier van werken (screenshot).

Beheer van personeelsinformatie

WE-HRM.nl voorziet in een uitgebreide mogelijkheid om alle denkbare personeelsinformatie te registreren en te beheren. Denk aan arbeidscontracten, salarisverhogingen, verstrekte bedrijfseigendommen, gevolgde opleidingen en cursussen, maar ook aan bijvoorbeeld de geldigheidsduur van cursuscertificaten (screenshot).

Registratie van ziekteverzuim

Met WE-HRM.nl registreert u op een eenvoudige wijze ziek- en herstelmeldingen. Vanaf de eerste ziektedag worden alle belangrijke data in verband met de Wet Verbetering Poortwachter bijgehouden. In de signaleringen ziet u dagelijks wat er moet gebeuren (screenshot).

Registratie van bedrijfsongevallen

In WE-HRM.nl kunt u de wettelijk verplichte registratie van bedrijfsongevallen bijhouden. Vooral ook voor bedrijven die VCA-gecertificeerd zijn, is dit een belangrijke extra functie. In de ongevallenregistratie kunt u uiteraard aangeven wat de toedracht van het ongeval was, welke personeelsleden erbij betrokken waren, of het heeft geleid tot ziekteverzuim, welke acties direct zijn genomen en welke acties u neemt om te voorkomen dat een vergelijkbaar ongeval zich nog eens voordoet (screenshot).

Toevoegen van documenten

Naast het registreren van personeelsinformatie biedt WE-HRM.nl de mogelijkheid om bestanden aan het systeem te koppelen. Zo kunnen functioneringsgesprekken op een simpele, maar doeltreffende manier worden vastgelegd (screenshot). Het uitgebreide verslag van dit gesprek kan vervolgens worden toegevoegd. Andere documenten die dikwijls worden toegevoegd zijn de arbeidsovereenkomst en bijvoorbeeld een plan van aanpak in geval van ziekte (screenshot).

Beheer van bedrijfsinformatie

Uiteraard voorziet WE-HRM.nl in diverse managementrapportages, onder andere op het gebied van ziekteverzuim, maar ook met betrekking tot uw personeelsbezetting (aantal medewerkers, gemiddelde leeftijd, aantal in- en uitdiensttredingen, aantal promoties/demoties). U kunt deze informatie inzien op bedrijfs-, vestigings- en afdelingsniveau en u kunt zelf bepalen over welke periode u deze informatie wilt hebben (per maand, per kwartaal of per jaar). U kunt deze overzichten ook printen of exporteren naar Excel (screenshot).